Dr. Totolici Constanta, Ortodontie, Stomatologie pediatrica, Estetica dentara

Personal

Dr. Dragos Totolici Doctor în medicină, Medic primar în Ortodonţie şi ortopedie dento-facială.


dr-dragos-totoliciSef Lucrări la disciplina de Ortodonţie a Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea Ovidius Constanţa, Doctorat fiinalizat în anul 2005 în domeniul disfuncţiei temporo-mandibulare.
Pregătire clinică foarte vastă şi o cazuistică deosebit de bogată adunată în domeniul ortodonţiei fixe şi mobile în urma unei acitivităţi practice de peste 15 ani îmbogăţită prin participarea la cursuri şi congrese în ţară şi străinătate.
A realizat rezidenţiatul, specializarea şi primariatul în cadrul Facultăţii de Stomatologie Carol Davila, Bucureşti.
Este şi cadru didactic la Facultatea de Medicină Dentară Constanţa unde ţine cursuri studenţilor şi rezidenţilor pentru pregătirea în domeniul Ortodonţiei îmbinînd astfel activitatea clinică privată cu cea didactică.
Participant activ la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, are numeroase publicaţii în specialitate fiind autorul a peste 70 de lucrări ştiinţifice şi a unui număr de 7 cărţi publicate în domeniul de specialitate.


Dr. Irina Totolici Doctor în medicină, Medic primar în Stomatologie Generală


dr-irina-totoliciConferenţiar la Disciplina de Stomatologie Pediatrică din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, Doctorat finalizat în anul 2003 în domeniul Genetică Medicală.
A absolvint facultatea ca şef de promoţie, este medic dentist de peste 15 ani avînd o bogată experienţă clinică.
Işi desfăşoară activitatea clinică în cabinetul particular unde acordă o atenţie deosebită pacienţilor copii, dar realizează şi activitate didactică cu studenţii în domeniul stomatologiei pediatice (pedodonţie).
Are numeroase participări la cursuri de pregătire postuniversitară şi participă activ la stagii de pregătire atît în domeniul stomatologiei pediatrice cît şi în celelalte domenii ale medicinei dentare.
Participant activ la congrese şi simpozioane are un număr de 93 lucrări comunicate şi 8 cărţi publicate.


Dr. Florentina Radu


dr-florentina-raduMedic de medicnă dentară, cu masterat finalizat în cadrul Masteratului pentru Sănătate Oro-dentară. Lucrarea de dizertaţie susţinută a avut ca temă incidenţa cariei la copiii preşcolari.
A absolvit facultatea încadrându-se în primii 5 absolvenţi. Are o înclinare deosebită către activitatea clinică cu copiii şi calităţi necesare stomatologiei pediatrice (pedodonţiei).
Are numeroase participări la cursuri şi congrese şi o activitate clinică de peste 4 ani. Îşi continuă pregătirea postuniversitară în cadrul programului de competenţe din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor, în domeniul stomatologiei pediatrice (pedodonţie) coordonată de către Facultatea de Medicină Dentară, Carol Davila Bucureşti.

Dr. Anas Alaraj


img_21011Medic de medicină dentară, este medic specialist în Ortodonţie şi ortopedie dento-facială din 2007.
Participă activ la cursuri de pregătire în domeniul ortodonţiei. Este specializat atît în domeniul ortodonţiei fixe cît şi a celei mobile, specializare realizată sub îndrumarea S.L.Dr.Totolici.


« Inapoi