Personal

 

Dr. Dragos TotoliciLector Dr. Dragos Totolici

Doctor în medicină, Medic primar în Ortodonţie şi ortopedie dento-facială.

Sef Lucrări la disciplina de Ortodonţie a Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea Ovidius Constanţa, Doctorat fiinalizat în anul 2005 în domeniul disfuncţiei temporo-mandibulare.
Pregătire clinică foarte vastă şi o cazuistică deosebit de bogată adunată în domeniul ortodonţiei fixe şi mobile în urma unei acitivităţi practice de peste 15 ani îmbogăţită prin participarea la cursuri şi congrese în ţară şi străinătate.
A realizat rezidenţiatul, specializarea şi primariatul în cadrul Facultăţii de Stomatologie Carol Davila, Bucureşti.
Este şi cadru didactic la Facultatea de Medicină Dentară Constanţa unde ţine cursuri studenţilor şi rezidenţilor pentru pregătirea în domeniul Ortodonţiei îmbinînd astfel activitatea clinică privată cu cea didactică.
Participant activ la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, are numeroase publicaţii în specialitate fiind autorul a peste 70 de lucrări ştiinţifice şi a unui număr de 7 cărţi publicate în domeniul de specialitate.

Dr. Irina TotoliciConferentiar Dr. Irina Totolici

Doctor în medicină, Medic primar în Stomatologie Generală

Conferenţiar la Disciplina de Stomatologie Pediatrică din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, Doctorat finalizat în anul 2003 în domeniul Genetică Medicală.
A absolvint facultatea ca şef de promoţie, este medic dentist de peste 15 ani avînd o bogată experienţă clinică.
Işi desfăşoară activitatea clinică în cabinetul particular unde acordă o atenţie deosebită pacienţilor copii, dar realizează şi activitate didactică cu studenţii în domeniul stomatologiei pediatice (pedodonţie).
Are numeroase participări la cursuri de pregătire postuniversitară şi participă activ la stagii de pregătire atît în domeniul stomatologiei pediatrice cît şi în celelalte domenii ale medicinei dentare.
Participant activ la congrese şi simpozioane are un număr de 93 lucrări comunicate şi 8 cărţi publicate.

Asistent Aneta RosuAsistent Aneta Rosu

Asistent Crenguta VasileAsistent Crenguta Vasile

Asistent Adina DraghiciAsistent Adina Draghici